உயிரோடு எரிக்கப்பட்ட புரூனோ

20.00

Author: சி. ராமலிங்கம்

கார்ல் மார்க்சின் இணை சிந்தனையாளர் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கெல்ஸ் புரூனோவின் காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த புரட்சிகர சிந்தனையாளர்களை பற்றி தொகுத்திருந்தார். அதில் அவர் புரூனோ தேவாலயத்திற்கு சவால் விடுத்து நவீன அறிவியலுக்கு அடித்தளம் அமைத்தவர் என்று குறிப்பிடுகிறார்

Publisher:


உயிரோடு எரிக்கப்பட்ட புரூனோ

20.00