மைக்கெல் ஃபாரடே

12.00

Author: ஆயிஷா இரா. நடராசன்

அறிவியலே வெல்லும். உலகம் மூட நம்பிக்கை இருளில் மூழ்கிக் கிடந்தபோது… சாதாரண மனிதர்களாகப் பிறந்து வறுமை மற்றும் கடும் ஆதிக்க எதிர்ப்புகளுக்கு எதிராக போராடியவர்கள் விஞ்ஞானிகள்.

Publisher:


மைக்கெல் ஃபாரடே

12.00