ரோபோட்

80.00

ரோபோட்களால் மனிதர்களை காயப்படுத்தவே முடியாது. ஆனால் அவை எப்போதுமே மனிதர்களைவிட உயர்ந்தவை. ஏனெனில் ரோபோட்களுக்கு நாம் எப்படி ஏமாற்றுவது என்று சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. – ஐசக் அஸிமவ்

Publisher:
Author:

ரோபோட்

80.00